Hoopers Instructeur & Inzicht in de Praktijk

Opleiding Instructeur Hoopers

Instructeurs die Hoopers willen aanbieden bij de eigen hondenschool, kunnen hiervoor een opleiding volgen bij Hoopers Nederland (Kynologisch GedragsCentrum Delphi). 

Voor deze opleiding ontvangt u een certificaat van deelname als de vijf modules zijn afgerond.

Deze opleiding kan 2x per jaar worden gevolgd.

Details:

 • De opleiding wordt deels online gevolgd en bevat diverse praktijkopdrachten. Er zijn 3 opleidingsdagen welke in Nederland, België of op Curaçao kunnen worden gevolgd. 
 • Beperkt aantal deelnemers per opleiding.
 • De kosten voor de online opleiding zijn € 375,- dit bedrag is BTW-vrij. Op Curaçao is dit ANG 750,- inclusief OB.
 • Dit bedrag is inclusief digitaal lesmateriaal.
 • De opleidingsdagen volgt u met hond.
 • U ontvangt een certificaat van deelname.

Stuur een e-mail voor aanmelden of meer informatie naar: info@hoopersnederland.com

De SPPD heeft deze opleiding gewaardeerd met 10 punten voor nascholing. 
Het CKI heeft deze opleiding gewaardeerd met 35 accreditatiepunten.
De Toscanzahoeve (België) waardeert deze opleiding met 8 nascholingspunten.
Beroepsvereniging Gedragstherapeuten APBCT (België) waardeert deze opleiding met 8 nascholingspunten.
Het APDT-BeNe waardeert deze opleiding met 80 punten

Indien u wenst aan te sluiten als instructeur bij Hoopers Nederland, dient er een examen te worden afgelegd. Slaagt u voor dit examen, dan ontvangt u een diploma en sluit u automatisch aan. Aangesloten instructeurs dienen elk jaar een verplichte nascholing te volgen om aangesloten te blijven. Uiteraard is het dan wel de bedoeling dat u onze "drukvrije" trainingsmethode integreert en volgens onze methode lesgeeft. U krijgt een vermelding op de website en werkt dan als instructeur onder de naam Hoopers Nederland.


Opleiding Hoopers - Inzicht in de praktijk

Praktische kennis en vaardigheden voor de Hoopers Instructeur en andere hondensportinstructeurs.

U bent Hoopers instructeur of instructeur in een andere hondensport. Gefeliciteerd en succes, want nu begint het leerproces pas. De vertaalslag maken van theorie naar praktijk is een flinke uitdaging, waarin diverse factoren een rol spelen: Uzelf, de cursisten, de honden en de omgevingsfactoren.

U wilt graag uw deskundigheid ten volle benutten naar de cursisten toe en daar is praktijkervaring voor nodig. Iemand in het diepe gooien om te gaan ervaren is een mogelijkheid. De cursisten verwachten echter een instructeur met gedegen kennis en kunde. Onvolledige diagnoses kunnen meer gedragsproblemen veroorzaken en aanleerprocessen verstoren, verlengen of bemoeilijken.

In de praktijk gebeuren veel onverwachte dingen en loopt u tegen zaken aan die in de theorie niet aan de orde komen. Ervaring opdoen is dus essentieel, zodat u de cursist kan begeleiden in gedragsprocessen van de hond.

Om u te helpen inzicht te krijgen en juiste diagnoses te stellen, gerichte adviezen te kunnen geven en meer praktijkkennis op te doen, volgt u deze opleiding. Hierin gaan we praktisch met ons en uw beeldmateriaal aan de slag. 
We maken probleemanalyses en behandelen voortgezette hondentaal, zodat u:

 • Eerder gedrag leert signaleren van honden en mensen om beter te kunnen begeleiden.
 • Eigen interpretaties beter kan analyseren en bijstellen.
 • Cursisten beter bewust kan maken van situaties als het gaat om hondengedrag en hun eigen gemoedstoestand.
 • Honden tijdens een reguliere cursus of sportcursus beter gaat ‘lezen’ en dus gerichtere oplossingen kan aanbieden.

Details:

 • De opleiding bestaat een deel online studie en een praktijkdag en bevat ook praktijkopdrachten.
 • Beperkt aantal deelnemers per opleiding.
 • Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.
 • De kosten voor deze opleiding zijn € 150,- dit bedrag is BTW-vrij. Op Curaçao is dit bedrag inclusief OB
 • Dit bedrag is inclusief lesmateriaal.
 • Deze opleiding volgt u zonder hond.

aanmelden of informatie via info@hoopersnederland.com